การ ปรับ-ตั้งไฟหน้ารถ

เริ่มโดย akasaki, 04ธ.ค.2013, 14:21:37

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

akasaki

04ธ.ค.2013, 14:21:37 Last Edit: 04ธ.ค.2013, 14:26:01 by akasaki
เผื่อไฟหน้าใครไม่สว่าง หรือ ผิดตำแหน่ง อาจจะพอช่วยได้ เครดิต ตามลิ้งนะครับ พอดีใช้โทรศัพท์ copy มาอาจจะไม่เห็นรูป emo17

http://www.erakii.org/80-diy/automotive/72-headlight-การปรับตั้งไฟหน้ารถยนต์

การส่องสว่างของไฟหน้ารถยนต์จะต้องมีการปรับตั้งการฉายลําแสงอย่างถูกต้อง ถ้าหากมีการส่องสว่างของลําแสงที่ไม่ถูกต้องอาจเป็นผลทําให้เกิดอุบัติเหตุ ได้ ซึ่งควรตรวจเช็คเป็นประจําทุกๆ 12 เดือน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนไฟหน้าของรถยนต์ใหม่ หรือเมื่อได้ทําการโหลดรถด้วยนะครับ

อุปกรณ์และเครื่องมือ:

จัดเตรียมหาสถานที่ๆมีกําแพง ฉาก หรือผนัง ในแนวตั้ง ที่รถสามารถจอดห่างจากกําแพงได้ 25-35 ฟุตและเป็นพื้นที่ได้ระดับไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งชอล์คสําหรับขีดบนกําแพง หรือถ้าเป็นผนังแบบอื่นก็ใช้เทปพันสายไฟแทนได้กระดาษแข็งหรือวัสดุทึบแสง เอาไว้สําหรับปิดหลอดไฟดวงอื่นไม่ให้ไปกวนลําแสงที่เราจะทําการปรับเครื่องมือสําหรับทําการปรับ เช่น ไขควงตลับเมตรสําหรับวัดระยะห่างของรถจากกําแพง

จัดเตรียมรถที่จะทําการปรับ:

ตรวจเช็คระดับของน้ํามันเชื้อเพลิงให้อยู่ประมาณครึ่งถังตรวจเช็คลมยางด้านซ้ายและขวาให้เท่ากันตรวจเช็คน้ำหนักสิ่งของต่่างบนรถให้เหมือนกับสภาวะการใช้งานจริง ไม่ว่าจะเป็นคนขับ ผู้โดยสาร ของสิ่งไหนไม่จําเป็นก็เอาออกซะเปลืองน้ำมัน

จัดตั้งตําแหน่งรถเพื่อเริ่มต้นการปรับ:

ทําการเลื่อนรถเข้าไปใกล้ๆกับกําแพงด้านข้างของตัวรถต้องตั้งฉากกับแนวกําแพงทําการติดเครื่องหมายบนกําแพง (ใช้ชอล์คหรือเทปก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาพกําแพง)Line A ; เป็นเส้นบอกตําแหน่งกึ่งกลางทางแนวตั้งของตัวรถ โดยวัดจากด้าน ข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่งของตัวรถLine B ; เป็นเส้นทางแนวนอนที่มีระดับความสูงเดียวกับไฟหน้าที่เราจะทํา การปรับLine C ; เป็นเส้นทางแนวตั้งที่ติดเพื่อบอกตําแหน่งของหลอดไฟแต่ละดวง ที่เรา จะทําการปรับ มีกี่หลอดก็เพิ่มไปให้ครบLine D ; เป็นเส้นทางแนวนอนที่ขนานกับเส้น B แต่ว่าให้ติดต่ำลงมาอีก 3 นิ้ว

จัดตําแน่งรถสําหรับทําการปรับ:

ทําการเลื่อนรถถอยหลังออกมาห่างจากกําแพง 25 ฟุต และต้องให้ตัวรถตั้งฉากกับกําแพงอยู่เหมือนเดิมเริ่มทําการปรับไฟต่ำก่อน

การปรับไฟต่ำ:

ทําการปรับไฟต่ำดวงที่เหลือ โดยย้าย cover มาปิดไฟดวงที่ปรับเรียบร้อยตําแหน่ง screw ที่เอาไว้สําหรับปรับมุมทางแนวตั้งและแนวนอน โดยส่วนใหญ่ไฟต่ำก็จะมี 2 จุด และไฟสุงก็จะมี 2 จุด แต่ตําแหน่งและลักษณะของ screw จะแตกต่างกันออกไปตามรถแต่ละรุ่นแต่ละ modelลักษณะลาย Pattern ของไฟต่ำทั้งสองข้างเมื่อฉายลงบนกําแพง จุด Cut off ของ Low beam Pattern คือ จุดที่ระดับของแสงเริ่มมีการยกระดับสูงขึ้นทําการปรับให้จุด cut off ของ low beam pattern ที่ฉายอยู่บนกําแพง ค่อยๆเลื่อนไปทับอยู่่บนจุด C1/D และ C4/D ของเทปที่ติดไว้บนกําแพงทําการปรับที่ละข้าง และปิดไฟดวงอื่นๆที่เรายังไม่ได้ทําการปรับด้วยกระดาษแข็ง หรือวัสดุทึบแสงที่เราเตรียมไว้ทําการปรับโดยใช้ไขควงหมุนที่ screw สําหรับปรับมุมแนวนอนของไฟหน้าให้แนว Top cut off ค่อยๆเลื่อนเข้าไป ขนานกับเส้นเทป Line D จากนั้นจึงทําการปรับมุมทางแนวตั้ง ให้ cut off ของ Low beam pattern ฉายลงมาอยู่บนตําแหน่ง ที่ Line D มาตัดกับ Line C สําหรับไฟต่ำคือจุด C1/D และ C2/D

การปรับไฟสูง:

เปิดไฟสูงทําการปรับที่ละข้าง และปิดไฟดวงอื่นๆที่เรายังไม่ได้ทําการปรับด้วยกระดาษแข็ง หรือวัสดุทึบแสงที่เราเตรียมไว้ทําการปรับ screw สําหรับปรับมุมแนวตั้ง,แนวนอน ของไฟสูง โดยทําการปรับให้จุดศูนย์กลางของการส่องสว่าง มาฉายอยู่บนจุดที่ เทป Line B มาตัดกับ Line C ซึ่งก็คือจุด C2/B และ C3/Bจากการปรับตามวิธีการขั้นตนจะทําให้รถของคุณมีการส่่องสว่างของไฟหน้าอยู่ใน ตําแหน่งขั้นตนที่ดี จากนั้นจึงทําการทดลองขับจริงเพื่อสังเกตว่าระดับไฟสูงหรือไฟต่ำที่เราได้ ทําการปรับไปนั้นสูงหรือต่ำเกินไปหรือเปล่า โดยอาจสังเกตได้จากแนว horizontal cut off ควรจะอยู่ไม่เกินระดับของกระโปรงหลังของรถเก๋งคันข้างหน้าคุณ

ขาวล้อดำ

ขอบคุณครับเยี่ยมเลยผมทำตามทุกขั้นตอนแต่รู้สึกว่าจะปรับ เยอะไปหน่อย ทำให้น็อตตรงที่ปรับมันหลุดเกลียวครับ งานงอกเลย ผมไม่รู้จะเอามันใส่กลับไปยังไงรบกวนพี่ๆช่วยหน่อครับ

tina

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆคะ