ระวังการแสดงความเห็นในกระทู้ค่ะ

เริ่มโดย Latte cocoa, 09พ.ย.2012, 16:37:35

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Latte cocoa

ยอมเสียเวลาสักนิดเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทในอินเทอร์เน็ตดีกว่า

กฎหมายได้กำหนดให้ การโพสต์ข้อความอันเข้าข่ายหมิ่นประมาทนั้นอาจเสี่ยงที่จะเป็นความผิดตามกฎหมายทั้ง ทางแพ่งและทางอาญาใน3มาตราดังนี้

1)ประมวลกฎหมายอาญามาตรา326 "ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสีย ชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ"

2)ประมวลกฎหมายอาญามาตรา328 "ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสารภาพ วาดภาพระบายสีภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏด้วยวิธีใดๆแผ่นเสียงหรือสิ่งบันทึกเสียงบันทึกภาพ หรือบันทึกอักษรกระทำโดยการกระจายเสียงหรือการกระจายภาพหรือโดยกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่นผู้ กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท"

3)ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา423 "ผู้ใดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความ จริงเป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอื่นก็ดีหรือเป็นที่เสียหายแก่ทางทำมาหาได้ หรือทาง เจริญของเขาโดยประการอื่นก็ดีท่านว่าผู้นั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เขาเพื่อความเสียหายอย่างใดๆอัน เกิดแต่การนั้นแม้ทั้งเมื่อตนมิได้รู้ว่าข้อความนั้นไม่จริงแต่หากควรจะรู้ได้ ผู้ใดส่งข่าวสารอันตนมิได้รู้ว่าเป็นความไม่จริงหากว่าตนเองหรือผู้รับข่าวสารนั้นมีทางได้เสียโดยชอบใน การนั้นด้วยแล้วท่านว่าเพียงที่ส่งข่าวสารเช่นนั้นหาทำให้ผู้นั้นต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่"

ดังนั้นการโพสต์ข้อความในอินเทอร์เน็ตไม่ว่าคนโพสต์จะเป็น"ผู้ใด"หากทำให้คนอื่นเสียหายก็เป็นความผิด ตามกฎหมายได้ เนื่องจากการหมิ่นประมาทถ้าได้โพสต์หรือกล่าวพาดพิงถึงใครให้คนอื่นฟังก็ถือเป็นการ"ใส่ความผู้ อื่นต่อบุคคลที่สาม"ถ้าข้อความที่โพสต์ ทำให้ผู้อ่านรู้สึกไม่ดีกับผู้ที่ถูกกล่าวพาดพิงย่อมเป็นการโพสต์หรือกล่าวที่ อาจเข้าข่าย"โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง"ซึ่งเป็นความผิดตาม กฎหมายได้ และเมื่อได้โพสต์ในอินเทอร์เน็ตถือเป็นการ"หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา"ซึ่งโทษหนักกว

สรุปได้ว่าการโพสต์ข้อความละเมิดผู้อื่นบนเว็บไซต์สามารถเข้าข่ายมีความผิดฐานหมิ่นประมาทได้ ผู้โพสต์จึงอาจ เสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีทางศาลและถูกตัดสินให้ต้องรับผิดตามการพิจารณาของศาลได้

"อย่างไรก็ตามบางครั้งเมื่อท่านพบกับความไม่เป็นธรรมกฎหมายก็ไม่ได้ปิดปากท่านเสียทีเดียว"

หากผู้โพสต์พิสูจน์ว่าการที่ตนได้โพสต์พาดพิงผู้อื่นเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมนั้นเข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย ดังนี้

ข้อยกเว้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา329

การจะพิสูจน์เรื่องข้อยกเว้นนั้นจะต้องเข้าเงื่อนไข2ประการด้วยกันคือต้องเป็นการแสดงความคิดเห็นโดย สุจริตคือต้องเป็นการพูดหรือโพสต์ที่เกิดจากการที่ตนได้ประสบพบเจอเหตุการณ์นั้นๆโดยตรงและต้องเข้าเงื่อนไข ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ด้วย

1)เพื่อความชอบธรรมป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม เช่น -การแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตคือเชื่อว่าเป็นจริงแม้จะเข้าใจผิดก็ได้รับความ คุ้มครอง(ฎ.770/2526) -การแจ้งความตามสิทธิหรือแสดงความเห็นเมื่อเจ้าพนักงานถามโดยสุจริตย่อมไม่เป็น หมิ่นประมาท(ฎ.370/2520) -การกล่าวตามความคิดของตนโดยเชื่อว่าเป็นความจริงเพื่อป้องกันส่วนได้เสียของตน (ฎ.1972/2517) -หากไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตแต่มุ่งใส่ร้ายเป็นส่วนตัวไม่เข้าข้อยกเว้น ตามมาตรา329(1)(ฎ.1203/2520) -พูดในลักษณะที่เป็นการประจานจะยกเหตุเพื่อความชอบธรรมป้องกันตนตามคลอง ธรรมขึ้นปฏิเสธความผิดไม่ได้ (ฎ.3725/2538) 2)ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่ 3)ติชมด้วยความเป็นธรรมซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ กรณีนี้ส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องของส่วนรวมที่ประชาชนชอบที่จะติชมได้ เช่นเรื่อง ศาสนาเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของราชการเป็นต้น 4)ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการดำเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือในการ ประชุม

ข้อยกเว้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา330

การที่จำเลยจะนำสืบเพื่อพิสูจน์ความจริงได้นั้นกฎหมายได้จำกัดมิให้ใช้สิทธิในการพิสูจน์ไว้ ถ้าเข้ากรณีดังนี้

1)ถ้าข้อความที่หาว่าหมิ่นประมาทนั้นเป็นการใส่ความในเรื่องส่วนตัวและ 2)การพิสูจน์ความจริงนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน

แต่ทั้งนี้ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนเสียก่อนว่าเมื่อเข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายแล้วจะไม่เป็นการหมิ่นประมาทและ จะไม่โดนฟ้องร้องนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะการที่จะพิสูจน์ว่าสิ่งที่ตนโพสต์นั้นเข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายหรือ ไม่เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ในชั้นศาลซึ่งเป็นเรื่องหลังจากที่ตนถูกฟ้องร้องไปแล้ว

การโพสต์ข้อความบนอินเทอร์เน็ตไม่ใช่ท่านจะไม่มีตัวตนและไม่สามารถตามตัวท่านได้ เมื่อมีการโพสต์ข้อความ อันเข้าข่ายหมิ่นประมาทตามกฎหมายหากพนักงานเจ้าหน้าที่ ของรัฐร้องขอข้อมูลของสมาชิกหรือไอพีแอดเดรสที่ โพสต์ข้อความดังกล่าวทางเว็บไซต์ มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เนื่องจากพระราช บัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550มาตรา18(2),(3)กำหนดหน้าที่ดังกล่าวเอาไว้ ดังนี้

มาตรา18 "ภายใต้บังคับมาตรา19เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามี การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้เฉพาะที่ จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดและหาตัวผู้กระทำความผิด... (2)เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือจาก บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง (3)สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บตามมาตรา26หรือที่อยู่ในความครอบครอง หรือควบคุมให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ี่ ..."

โปรดระมัดระวังในการโพสต์แสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง


http://www.pantip.com/watchout/

Latte cocoa

หากซ้ำต้องขออภัยนะคะ
อยากช่วยกันเตือนไว้

มีปสก.ไปแสดงความเห็นตามกระทู้เรื่องที่ทำงานแห่งหนีึ่ง
มีความรู้สีึกร่วมกับหลายๆ คนที่มาเม้นท์ ยอดคนสนใจเกือบ 2พัน
ต่อมาแอดมินเค้าแจ้งขอปิดกระทู้ แล้วจะมีการดำเนินคดี

การโพสต์ในสิ่งที่เราพบจริงๆ
ในสาธารณะแบบนี้ ไม่ได้เลย


Reddy

ขอบคุณที่เตือนครับ แต่มันคงเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น กับตัวผู้ใช้ทุกท่านล่ะครับ

You are in control of your destiny only you can make your dreams come true

Säke_111☮

ขอบคุณที่เตือนครับ
emo1 emo1 emo1

น้องsmart_สมถะ

เพราะฉะนั้นจะแสดงความเห็นใดๆ อย่าระบุถึงตัวบุคคล เอาเป็นกลางไว้ก่อนเนอะ...หุหุ ขอบคุนที่เตือนกันนะค๊าาา  emo70

jirayu

ถ้าจะแสดงความคิดเห็นไรก็ต้องระวังให้มากขึ้น(แต่ความจริงยังไงก็คือความจริง)ขอบคุณที่ช่วยเตือนค่ะ

sonic

555+++ กำลังจะตั้งกระทู้นินทาเซลล์อยู่เชียว งั้นไม่ดีกว่า...

เขาบอกว่าผม"เพี๊ยน"

สุดท้ายแล้ว ก็ไม่มีใครใช้ เสียเวลาเดินเรื่อง ขึ้นโรงขึ้นศาล ตัวอย่างมีให้เห็น ดาราด่ากัน โดนปรับ 500 ไม่นาน คนก็ลืมว่าใครด่าใคร 555

p'nook

"รับทราบครับผม..." emo66

sixmelon

อย่างกรณีข้อสอง ข่าวช่อง 3 เอาคลิปเด็กตบกันที่เจ้าตัวไม่ได้ต้องการให้เผยแพร่มาเป็นข่าว แบบนี้ช่อง 3 ผิดป่าวคับ

Kanok

ไม่เคยตั้งกระทู้ แต่ถ้าใครโพสต์ จะคอยเสริมนิดๆ
Mitsu in my live.Mitsu in my heart.
Kanoktg@gmail.com  Tel : 0870586776

munggon

 emo29 อ่ะนะ
Gls Ltd. Yellow

เหนื่อยก็ไม่ท้อ ถึงท้อก็ไม่ถอย

มังกรน้อยครับผม

Gibgab

 emo64 emo64 emo64

tonzateam

 emo1 ขอบคุณที่เตือนนะครับ